GIODO

W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych generalnie każdy przedsiębiorca prowadzący e-biznes zobowiązany jest do dokonania rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO.

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Do takich danych możemy zaliczyć imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy też numer telefonu.

PAMIĘTAJ ! Rejestracji zbioru danych osobowych należy dokonać jeszcze przed rozpoczęciem ich przetwarzania (którym jest już samo ich gromadzenie).

Do obowiązków przedsiębiorcy należy także zastosowanie środków technicznych oraz organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych a także prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz stosowane środki techniczne i organizacyjne. Do dokumentacji tej należy w szczególności polityka prywatności oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych przygotowywana jest na indywidualne zamówienie klienta zgodnie ze specyfiką jego działalności.

Z uwagi na dużą wagę obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych, zgłoszenie do GIODO wykonujemy w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania niezbędnych informacji do przygotowania wniosku.

UWAGA! Dla przedsiębiorców ceniących swój czas oferujemy przekazanie wniosku do GIODO w imieniu klienta - bez dodatkowych opłat!

 

Procedura rejestracji zbiorów danych osobowych:

1. W oparciu o udzielone przez Klienta informacje przygotowany zostanie wniosek o rejestrację zbiorów danych osobowych

2. Klint podejmuje decyzję o trybie złożenia wniosku:

a) samodzielnie - przygotowany przez nas wniosek Klient przesyła na adres Generlanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

b) za naszym pośrednictwem -  przekazujemy wniosek w imienu Klienta do GIODO drogą elektroniczną.

3. Z chwilą złożenia wniosku (nadania w Urzędzie Pocztowym bądź przesłąnia drogą elektroniczną) Klient może rozpocząć przetwarzanie danych osobowych (dot. danych zwykłych) - nie ma konieczności oczekiwania na sam moment rejestracji

4. Płatność za naszą usługę dokonywana jest po realizacji zlecenia na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności.

 

Usługi z zakresu ochrony danych osobowych świadczymy na rzecz każdego przedsiębiorcy niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Znajdziesz Nas również na Allegro! (kliknij)